Et grundigt kendskab til relationerne mellem kunde og leverandør er en central forudsætning for at kunne opretholde og udbygge samhandelen effektivt. Relationer er præget af oplevelser og holdninger – og det er nødvendigt at kende oplevelserne for at kunne påvirke dem i en ønsket retning.

FACTUM måler relationer mellem detailkæder og deres leverandører, og vore produkter er et vigtigt planlægningsværktøj for hovedparten af såvel leverandører som kæder i de brancher, hvor vi gennemfører undersøgelserne.

Perception is Reality


Lee Atwater
Political Strategist, USA
1951-1991

factum pl. facta, (lat. factum handling, egl. pp af ´facere´, gøre), kendsgerning; noget ganske sikkert