FACTUMs hovedprodukt er Benchmarking undersøgelser, hvor de vigtigste leverandører inden for en given branche og et afgrænset vareområde måles samtidig.

Den enkelte leverandør kan herigennem se kundernes opfattelse af samarbejdet i forhold til de vigtigste konkurrenter, ligesom det kan aflæses, på hvilket niveau, de bedste leverandører vurderes.

Denne information gør det muligt at planlægge og målrette konkrete indsatser.

En overskuelig og logisk rapportering, suppleret med en præcis tolkning af resultaterne og brugervenlige værktøjer, som letter overblikket, betyder, at det videre arbejde i en forbedringsproces kan koncentreres omkring de væsentligste områder.

Derfor er FACTUM et vigtigt værktøj i både planlægnings-, implementerings- og evalueringsfaserne.

always compare
yourself to the
best…

benchmarking (af engelsk
´benchmark´) fikspunkt, er en systematisk undersøgelse og vurdering af en virksomheds effektivitet ved sammenligning med en standard. Benchmarking processen kan give information om, hvem der er bedst, hvem der sætter standarden, og hvad standarden er.