Ad Hoc undersøgelser

FACTUM tilbyder gennemførelse af individuelle undersøgelser, som primært baseres på personlige interviews med beslutningstagere på kæde-, grossist,- eller butiksniveau.

På disse undersøgelser fastlægger virksomheden selv de områder, der ønskes belyst, og gennemførelsen kan ske enten ved personlige interviews, telefoninterviews eller via WEB-spørgeskema.

Ad hoc undersøgelserne giver et meget detaljeret indblik i kundernes opfattelse af virksomheden, ligesom årsagerne til holdningerne kan afdækkes. Men undersøgelserne kan også bruges til at indhente struktureret information om f.eks. kundernes forventninger til udviklingen i en given branche eller salgskanal.

Gennem årene har FACTUM gennemført adskillige ad hoc undersøgelser, og vi har derfor stor erfaring med denne undersøgelsestype.

Kontakt os venligst for yderligere information.

Eksport-  eller distributørsalg

FACTUM gennemfører jævnligt undersøgelser for leverandører, der anvender distributører eller agenter i salgsarbejdet.

Undersøgelserne giver et godt indblik i, hvordan leverandøren opfattes som samarbejdspartner i forhold til andre virksomheder, der anvender samme distributør – og dermed konkurrerer om de begrænsede ressourcer hos distributøren.

ad hoc (lat. til dette formål, for dette særlige tilfælde). En løsning, som er rettet mod et specielt problem eller en speciel opgave, og som ikke kan anvendes til andre formål