FACTUM gennemfører Benchmarking undersøgelser inden for følgende brancher:

- Dagligvarer
- Isenkram
- Sportsartikler
- Forbrugerelektronik
- Food Service

Undersøgelserne omfatter måling af holdninger hos de centralt placerede indkøbere og hos butikker på mellem 15 og 20 områder, der fastlægges af Industrien og Handelen i fællesskab. De undersøgte områder dækker:

- Det generelle indtryk af virksomheden og dens produkter

- Logistik
- Category Management
- Salgseffektivitet
- Kvaliteten af den løbende dialog
- Personlige relationer

Gennem et tæt samarbejde med alle detailkæder og grossister sikres det, at undersøgelsen har deltagelse fra alle væsentlige beslutningstagere.

Report

Tilbagerapporteringen sker i et overskueligt format, som giver et klart billede af virksomhedens styrker og svagheder. Dels absolut, men mere vigtigt, i relation til dels gennemsnittet for branchen, og dels i forhold til den bedste leverandør, som sætter standarden for kundernes forventningsniveau.

FACTUM gennemfører undersøgelserne årligt, hvilket muliggør sammenligning til tidligere målinger. Herigennem kan effekten af virksomhedens indsatser aflæses – ikke mindst set i lyset af de resultater, konkurrenterne har opnået i samme periode.

I Dagligvarebranchen, Isenkram og Food Service gennemføres undersøgelserne både på centralt indkøbsniveau og blandt butikker/slutbrugere.

FACTUM rapporten anvendes som et vigtigt styringsredskab af hovedparten af leverandørerne til de brancher, hvor vi gennemfører undersøgelser.