Kaupan ja teollisuuden osapuolten toistensa ymmärtäminen on lähtökohta ylläpitää ja kehittää yhteistä liiketoimintaa. Yhteistyöhön vaikuttavat osapuolten väliset käsitykset ja asenteet, joiden ymmärtäminen auttaa ohjaamaan asioita haluttuun suuntaan.

Factum on työkalu, joka mittaa yhteistyön laatua kaupan ja tavarantoimittajien välillä. Asiakastyytyväisyyspalautteet tarjoavat tärkeän pohjan osapuolten välisen yhteistyön parantamiseksi.

Perception is Reality


Lee Atwater
Political Strategist, USA
1951-1991

factum pl. facta (lat. factum tosiasia), asia, jonka sisältö ei riipu mielipiteistä ja on todennettavissa