FACTUM asiakastyytyväisyystutkimus on kysely, jossa tärkeimpiä tavarantoimittajia arvioidaan valituissa myyntikanavissa ja tuoteryhmissä.

Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa asiakkaan yrityksestä muodostamasta mielikuvasta suhteessa kilpailijoihin. Lisäksi raportista voi nähdä tason, jolla alan parhaat yritykset toimivat.

Tutkimuksesta saatava palaute mahdollistaa tehokkaan suunnittelun ja toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi sekä yhteisen arvon kasvattamiseksi.

Tämä tekee FACTUMista tärkeän työkalun yhteistyön laadun kokonaisvaltaiseen arviointiin.

always compare
yourself to the
best…

benchmarking (’benchmark’), suorituskyvyn mittaaminen tai omien tuloksien vertaaminen toimialan parhaisiin tuloksiin tai käytäntöihin