Syventävät tutkimukset

FACTUM toteuttaa myös räätälöityjä tutkimuksia asiakkaan tarpeisiin. Tutkimukset perustuvat usein henkilökohtaisiin haastatteluihin kaupan avainhenkilöiden kanssa.

Yritys määrittelee osa-alueet joita halutaan tutkia jolloin informaatiota voidaan kerätä joko henkilökohtaisilla haastatteluilla, puhelinhaastatteluilla tai internet kyselyillä.

Syvempiä tutkimuksia voidaan myös hyödyntää silloin, jos yritys haluaa saada täsmällisempää informaatiota asiakkaan odotuksista yhteistyölle sekä sen kehittämiseen.

Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä saadaksenne tarkempaa tietoa.

FACTUM toteuttaa myös säännöllisesti tutkimuksia yrityksille, jotka käyttävät ulkopuolisia jakelijoita tai agentteja eri liiketoiminta-alueilla.

Nämä tutkimukset tarjoavat tärkeää informaatiota jakelijoista, jotka edustavat useampaa päämiestä ja joiden resursseista useampi päämies joutuu kilpailemaan.

ad hoc (lat. tähän tarkoitukseen, tähän erityiseen asiaan tai tapahtumaan). Ratkaisu, joka keskittyy erityiseen ongelmaan tai tehtävään.