Optimoidakseen resursseja jokaisen yrityksen täytyy olla tietoinen:

Asiakkaan odotuksista ja tarpeista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta osataan keskittyä lisäarvoa luoviin asioihin 

Asiakkaan yrityksestä muodostamasta mielikuvasta tärkeimmillä yhteistyön osa-alueilla oman organisaation kehittämiseksi sekä riittävien työkalujen varmistamiseksi myyntiorganisaation käyttöön

Yrityksen kilpailuasemasta markkinoilla

Kuinka määritellä ja valita oikeat kehityskohteet useista vaihtoehdoista 

FACTUM tarjoaa täsmällisen informaation seuraavilta osa-alueilta:

Markkinatrendit

Yrityksen profiili

Yrityksen kehitysprofiili

Kilpailuvahvuudet

Raportin tulokset ja johtopäätökset voidaan viedä tehokkaasti käytäntöön toimintasuunnitelmatyökalun avulla.

Useimmat FACTUM tutkimukset tehdään vuosittain, joka mahdollistaa tehokkaan seurannan ja palautteen laadituille toimenpiteille yrityksen aseman vahvistamiseksi, ottaen samalla huomioon kilpailijoiden kehittymisen vastaavana ajankohtana.

FACTUM tutkimukset ovat erittäin tärkeä työkalu liiketoiminnan kehittämiseen kaikille tavarantoimittajille.

Vuodesta 1990, FACTUM on toiminut asiakastyytyväisyyden mittarina Tanskassa useissa eri kanavissa. Suomessa tutkimuksia on hyödynnetty jo vuodesta 2005 sekä vuodesta 2012 alkaen myös Tshekeissä.