FACTUM toteuttaa Asiakastyytyväisyystutkimukset seuraavissa myyntikanavissa:

- Ruoka
- Kotitaloustuotteet
- Urheiluvälineet
- Kuluttajaelektroniikka
- Henkilöstöruokalat

Tutkimukset perustuvat kaupan ammattilaisten arvioon seuraavilta yhteistyön osa-alueilta:

- Kokonaisvaikutelma yrityksestä ja sen tuotteista
- Logistiikasta
- Tuoteryhmäjohtamisesta
- Myynnistä ja markkinoinnista
- Yhteistyön laadusta
- Yhteyshenkilön ammattitaidosta 

Läheinen yhteistyö kaupan ja FACTUM tutkimuksia tekevän Finfact Oy:n välillä takaa sen, että tutkimukseen ottavat osaa kaikki alan tärkeät päätöksentekijät.

Report

Palaute esitetään muodossa, joka osoittaa selkeästi asiakkaan kokemat vahvuudet ja heikkoudet yrityksestä. Raportti näyttää toimittajan suorituksen suhteessa kilpailijoihin ja alan parhaisiin yrityksiin  (tämä osoittaa samalla asiakkaan odotustason yhteistyölle).

Finfact Oy toteuttaa tutkimukset vuosittain. Tällöin on mahdollista seurata kuinka aiemmin tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet palautteeseen. Kehitystä voidaan samalla verrata keskeisiin kilpailijoihin vastaavalla ajanjaksolla.

Ruoan, kotitaloustuotteiden ja henkilöstöruokaloiden osalta palautetta annetaan niin ketjun päättäjien kuin kenttähenkilökunnan toimesta.

FACTUMin tekemiä tutkimuksia hyödyntävät yhteistyön kehittämisessä valtaosa yrityksistä, kaikissa myyntikanavissa joissa palautetta kerätään.